Polka tańcem wywodzącym się z Czech

Jednym z tańców towarzyskich, których początki sięgają XIX wieku jest wywodząca się z Czech polka. Taniec ten tańczony jest w takcie na 2/4. W Czechach w związku z polką krąży opowieść o Annie Slezak, która miała ten taniec wymyślić. Nuty wymyślone przez dziewczynę miał po raz pierwszy zapisać czeski kompozytor Josef Neruda. Po raz pierwszy polkę zatańczono w roku 1835 w salach balowych Pragi. Już pięć lat później polkę tańczono także w Paryżu.

 

W Paryżu polka pojawiła się początkowo jako taniec sceniczny. Szybko jednak trafiła do sal balowych. Zachwyt paryżan polką był tak duży, że w ślad za nią pojawiły się inne, pochodzące z krajów Europy Centralnej tańce. W paryskich salach balowych w tym okresie królował między innymi także taniec na 2/4 o nazwie galopka. Tym niezwykle skocznym i prostym tańcem kończył się każdy bal w Paryżu. Popularnym tańcem w tym okresie w Paryżu był także pochodzący z Polski polonez. Polonezem jednak bale otwierano. We Francji popularnością cieszyła się także polka mazurka.

Comments are closed.