Popularny taniec towarzyski

Jednym z najbardziej popularnych tańców towarzyskich jest walc. Walc miał bardzo wiele odmian. Wśród nich można wyróżnić między innymi skocznego i szybkiego walca francuskiego. Znacznie od niego wolniejszym walcem był walc mignion. W XIX wieku bardzo popularną odmianą walca był także walc mazurek. Walc ten to połączenie walca wirowego oraz elementów pochodzących z polskiego tańca, którym był mazur.

 

Pod koniec wieku XIX pojawiła się także jeszcze jedna odmiana walca, która był boston. Taniec ten w przeciwieństwie do walca wiedeńskiego był tańcem bardziej wolnym i posuwistym. Taniec ten powstał w roku 1874 w Stanach Zjednoczonych. Bardzo szybko boston zyskał popularność w Anglii. Lata popularności tego tańca skończyły się w okresie I wojny światowej. Boston jest przodkiem współcześnie tańczonego walca. Najpiękniejsze walce komponował Johann Strauss syn. Johann Strauss syn nazywany jest nawet królem walca. Jednym z najbardziej popularnych walców, które skomponował jest walc „Nad pięknym modrym Dunajem”.

Comments are closed.