Dlaczego ziarno kukurydzy jest chętnie wybierane na paszę dla zwierząt?

Kukurydza jest często wybierana na paszę dla zwierząt hodowlanych z uwagi na brak substancji antyodżywczych oraz dobrą strawność. W Polsce kukurydza zazwyczaj jest wykorzystywana na dwa sposoby: w produkcji kiszonek z całych roślin oraz kiszonek z kolb odkoszulkowanych.

Czym wyróżniają się kiszonki z kukurydzy?

W przypadku kiszonki z całych roślin wykorzystywane są kolby w koszulkach, liście, łodygi, a nawet szypułki kwiatostanów. Do tego rodzaju kiszonki wykorzystuje się zbiór kukurydzy w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy sucha zawartość masy stanowi od 30 do 35%. Ten rodzaj kiszonki jest zwykle przeznaczany dla zwierząt wysokoprodukcyjnych z uwagi na wysoką koncentrację energii oraz optymalną zawartość włókna surowego. Może też być podstawową paszą objętościową dla krów wysokomlecznych czy bydła opasowego. Jednak należy pamiętać, że pasza ma niską zawartość białka i niedobór składników mineralnych przez co konieczne jest uzupełnienie niedoborów w inny sposób.

Tymczasem kiszonka z kolb odkoszulkowanych jest produkowana z rozdrobnionych kolb razem z ziarnem. Za pomocą kombajnów zbożowych zbiera się całe wilgotne kolby, które pozbawia się koszulek, a następnie rozdrabnia. Tak przygotowany surowiec jest zakiszany, co pozwala uzyskać od 10 do 15% więcej paszy. Ten rodzaj kiszonki jest używany przede wszystkim do żywienia trzody chlewnej czy bydła. Należy tylko ograniczyć dawkę lochom luźnym i w niskiej ciąży, gdyż może dojść do zatuczenia zwierząt.

Suche ziarno kukurydzy ma mało włókna, ale przewyższa pozostałe zboża z powodu poziomu energii. Hodowla trzody chlewnej i bydła wymusza dostarczenia ogromnej ilości wysokiej jakości pożywienia. Dobra jakościowo pasza zapewnia nie tylko zdrowie zwierząt, ale ich przyrosty mięsności czy wysoką mleczność. Kiszonki są stosowane do optymalizacji produkcji mięsa. Kiszonka do karmienia krów czy trzody chlewnej powinna zostać zgnieciona albo ześrutowana, dzięki czemu ziarno kukurydzy jest wolniej rozkładane w żwaczu, a spora część skrobi dostaje się wtedy do jelita i jest trawiona. Dzięki temu zwierzę lepiej wykorzysta energię z pokarmu.

Od wielu lat jest stosowane bezstratne zakiszanie ziarna kukurydzy w tzw. rękawach. Kiszenie w rękawach pozwala na kiszenie większej ilości plonu w krótszym czasie. Idealne uszczelnienie rękawa pozwala uzyskać kiszonkę o wysokich walorach odżywczych.

Ziarna tej rośliny jako zboże lekkostrawne są chętnie stosowane także w żywieniu drobiu. Brak zawartości składników antyżywieniowych sprawia, że kukurydza może stanowić paszę dla wszystkich grup zwierząt. Jednak należy pamiętać, że kukurydza ma wyższą zawartość tłuszczu czy skrobi w porównaniu do innych zbóż. Z tego powodu ziarna kukurydzy to pasza typowo energetyczna. Z uwagi na właściwości kukurydzy należy dozować ją ostrożnie szczególnie w przypadku w żywieniu zwierząt rozpłodowych, aby nie dopuścić do zatuczenia loch czy knurów.  Należy też podkreślić, że  ziarno kiszone zachowuje wszystkie właściwości ziarna świeżego, a do tego ma właściwości probiotyczne.

 

 

Comments are closed.